UNITAT ESPECIALITZADA EN BAIXA reserva ovàrica
 
Si pateixes de BAIXA reserva ovàrica, T’AJUDAREM A ACONSEGUIR L’EMBARÀS
QUÈ ÉS?

La baixa reserva ovàrica, i el que és més important, la baixa resposta a l’estimulació ovàrica controlada, impliquen l’obtenció d’un nombre menor d’òvuls en els cicles de fecundació in vitro i per tant una menor taxa d’embaràs, i de vegades la necessitat de recórrer a òvuls de donant.

Quan el nombre d’òvuls produïts és escàs, obtenir un òvul de bona qualitat és crucial per aconseguir l’embaràs. Requereix un equip mèdic especialitzat i experimentat, que ofereixi un tractament personalitzat.

Beautiful casual woman portrait isolated over white background.
PROTOCOL BAIXA RESERVA

Farem un estudi complet i orientat a identificar la causa de la teva baixa resposta ovàrica, i establirem un tractament individualitzat i orientat a aconseguir el millor resultat. Aquestes són les proves a realitzar:

 • Ecografia d’alta resolució per a estudi de fol·licles antrals
 • Determinació hormona antimulleriana (AMH)
 • Perfil endocrinològic: tiroide, prolactina, hormones sexuals
 • Cariotip
 • Estudi X fràgil
 • Estudi autoimmunitat tiroidal
 • Estudi autoimmunitat suprarrenal

Un cop valorat el teu cas, determinarem el millor tractament per a tu:

 • Preparació d’antrals amb andrògens (DHEA, testosterona)
 • Cicles d’acumulació d’ovòcits associats a Diagnòstic Genètic Preimplantacional
 • Cicles d’estimulació mínima o cicles naturals en casos seleccionats
 • Programa Ovodonació +

En la dona la dotació d’òvuls de l’ovari és finita i està determinada en el moment del naixement. La pèrdua dels òvuls és exponencial i irreversible fins a la menopausa, s’accelera a partir dels 35 anys i es pot veure incrementada per agents lesius tòxics o mecànics com les cirurgies o la quimioteràpia. Això fa que l’edat sigui un element vital en la dona pel que fa al pronòstic reproductiu.

El concepte de “reserva ovàrica” ​​fa referència a la quantitat de cèl·lules amb potencial d’evolucionar a òvuls madurs presents en els ovaris de la pacient en el moment de l’estudi.

La reserva ovàrica està directament relacionada amb la resposta ovàrica, que és el nombre d’ovòcits que s’obtenen en una punció fol·licular després d’un cicle d’estimulació ovàrica controlada per fecundació in vitro.

A menor reserva ovàrica, menor és el nombre d’òvuls i per tant d’embrions que s’obtindran en cada cicle d’estimulació, i més gran serà la quantitat necessària de medicació per aconseguir aquest resultat. Hi ha altres factors que poden influenciar la resposta ovàrica, com ara el sobrepès, o alteracions genètiques en els receptors hormonals de l’ovari, de manera que pacients amb reserva ovàrica normal poden presentar també baixa resposta en tractaments de fecundació in vitro.

A més de l’edat (> 40 anys), els marcadors més fiables i reproduïbles de la reserva ovàrica són el recompte de fol·licles antrals i la determinació de l’hormona antimulleriana.

 • Recompte de fol·licles antrals: els fol·licles són les estructures ovàriques en què creixen i maduren els òvuls; són visibles per ecografia quan comencen a acumular líquid al seu interior. El nombre de fol·licles de mida petita (>10 mm) presents en els dos ovaris és el que s’anomena recompte de fol·licles antrals (RFA). <7 es considera una reserva disminuïda i <5 molt disminuïda. Es relaciona de forma consistent amb una baixa resposta a la medicació. El moment idoni per realitzar el RFA és en fase fol·licular precoç, és a dir, els primers dies després de la menstruació, encara que el valor fora d’aquest període segueix sent útil per al diagnòstic.
 • Hormona antimulleriana (HAM): substància produïda per les cèl·lules que envolten els ovòcits immadurs. La seva determinació es realitza mitjançant analítica sanguínia. El seu valor és fiable, repetible, objectiu, estable en el temps i independent del moment del cicle en què es determini. Valors inferiors a 1,1 ng/ml es consideren indicadors de baixa reserva. Un valor d’hormona antimulleriana baix prediu una mala resposta a l’estimulació i per tant l’obtenció d’un baix nombre d’òvuls en fecundació in vitro, però no defineix la probabilitat d’embaràs. Fins i tot en pacients amb valors d’HAM molt baixos és possible aconseguir embaràs si s’obtenen embrions de bona qualitat.

L’edat és el principal condicionant de presentar una baixa reserva, així com de qualitat ovocitària, però hi ha situacions en què la reserva ovàrica es pot veure compromesa de forma prematura. És especialment important en pacients amb antecedents quirúrgics abdominals, ús de fàrmacs agressius, o en pacients afectades d’endometriosi, talla baixa, retard puberal, alteracions autoimmunitàries o inflamatòries, o amb història a la família de retard mental o menopausa prematura que realitzin valoracions precoces i periòdiques de la seva reserva fol·licular, sobretot a partir dels 30 anys.

La utilització de baixes dosis de dehidroepiandrosterona oral o testosterona transdèrmica prèvia a l’inici de l’estimulació ovàrica controlada ha demostrat en diversos estudis clínics millorar sensiblement el nombre d’òvuls obtinguts, així com la qualitat embrionària i la taxa de nascut viu en grups específics de pacients amb baixa resposta. El mecanisme implicat s’ha associat a l’efecte sensibilitzant de l’androgen sobre el fol·licle ovàric, fent-lo més sensible a l’acció de la FSH exògena.

Habitualment la pacient amb baixa resposta associa un problema de qualitat ovocitària, ja que ambdós depenen fonamentalment de l’edat. Dins el programa “Embrió Sa” de la Clínica Sagrada Família, recomanem a aquelles pacients de més de 40 anys l’estudi embrionari mitjançant Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) per millorar les taxes d’embaràs i reduir el risc d’avortament. En les pacients amb baixa reserva, el baix nombre d’embrions disponibles pot ser un impediment per a l’adequada aplicació del DGP.

Com a alternativa, a la Clínica Sagrada Família hem desenvolupat el programa d’acumulació ovocitària en baixa reserva, en el qual es procedeix a la realització d’estimulacions seriades fins a aconseguir un nombre d’ovòcits adequat per poder oferir DGP amb garanties d’obtenir embrions sans.

Els avantatges atribuïts a l’acumulació d’òvuls en pacients amb baixa resposta són fonamentalment:

 • L’augment en les taxes d’embaràs, secundari a un nombre més alt d’ovòcits disponibles per fecundar.
 • Millor tolerància psicològica perquè implica menor nombre de transferències fallides.
 • Una menor taxa d’abandonament del tractament.
 • Potencial preservació de la fertilitat, ja que augmenta la possibilitat que s’obtinguin embrions sobrants que puguin ser utilitzats davant d’un futur desig d’embaràs.
 • Menor cost de la tècnica de PGD respecte a realitzar-la de forma separada en cada estimulació.
 • Menor cost respecte a múltiples cicles de FIV complets.

L’ús de cicles d’acumulació ovocitària associat a DGP és una tècnica de recent desenvolupament però no obstant això existeixen dades clínicament validades que confirmen la seva utilitat:

 • En un estudi que va incloure pacients amb una edat mitjana de 41 anys, en què es comparaven els resultats obtinguts depenent de si es procedia a realitzar PGD amb o sense acumulació d’embrions prèvia, l’acumulació d’embrions disminuïa de manera significativa el risc de no poder procedir a realitzar la transferència per no disposar de cap embrió euploide (15.8% en acumulació vs 54.5% en no acumulació).
 • Més recentment, un estudi en el qual s’inclouen prop de 200 pacients destinades a realitzar-PGD conclou que l’acumulació d’ovòcits permet obtenir unes taxes d’embaràs en pacients amb baixa resposta, per pacient i per transferència d’embrions (34 i un 57,6%, respectivament), comparables als dels cicles en normo-respondedora.

Finalment, les dades aportades per un recent estudi italià (Chamayou et al., 2017) semblen donar suport a la tesi que el nombre d’embrions disponibles per a la biòpsia i conseqüentment el nombre d’embrions genèticament sans viables per a la transferència es pot augmentar acumulant ovòcits a partir de repetides estimulacions ovàriques. Amb l’estratègia d’acumulació en aquest estudi, prop del 90% de les pacients van obtenir almenys un embrió euploide per transferir, amb unes taxes d’embaràs per transferència de prop del 60% tant per a embrions vitrificats com per embrions biopsiats en fresc.

L’evidència científica i l’experiència del nostre centre, amb més de 2.000 pacients tractades a l’any, ens indica de forma clara que el nombre d’òvuls obtinguts en l’estimulació ovàrica es relaciona directament amb les probabilitats d’embaràs. Com més òvuls s’obtinguin més gran és la probabilitat d’aconseguir un nen sa a casa, independentment de l’edat. D’acord amb això, l’objectiu dels nostres tractaments serà sempre aprofitar al màxim el potencial de cada pacient.

Hi ha casos en què la reserva fol·licular es troba tan deprimida que, independentment de les dosis de medicació o tractaments associats que puguem donar, el nombre d’òvuls que es generen en cada cicle serà molt baix, i probablement ineficient per realitzar DGP, fins i tot amb acumulació (<3 fol·licles per cicle). Per a aquests casos, el tractament amb més probabilitat de gestació i més eficient és la recepció d’ovòcits de donant.

No obstant això, per a moltes dones renunciar a l’ús dels seus propis òvuls és un pas emocionalment difícil. Per això, a la Clínica Sagrada Família hem dissenyat programes d’estimulació específics i amb un cost reduït per a aquelles pacients amb una resposta fol·licular extremadament baixa que no desitgen recórrer a òvuls de donant: els protocols d’estimulació mínima o cicle natural.

L’objectiu d’aquests protocols de tractament es basa en el fet de prioritzar la qualitat sobre el nombre, reduint significativament els costos associats a l’estimulació mitjançant una reducció de la medicació i dels procediments associats de laboratori, però optimitzant l’estimulació i el cultiu dels embrions perquè els pocs que es puguin generar tinguin les probabilitats més altes de generar l’embaràs desitjat.

PER SABER-NE MÉS, CONSULTA LA NOSTRA SECCIÓ RECEPTORA D’ÒVULS, ON TROBARÀS RESPOSTES A LES PRINCIPALS DUBTES QUE PLANTEGEN LES PACIENTS QUE NECESSITEN ÒVULS DE DONANTS.
TESTIMONIS
Laura y Diana
Laura y Diana
Inseminación artificial con donante

“Excelente trato, grandes profesionales, ¡repetiremos seguro!  
La verdad es que nos sentimos muy acogidas por esta gran familia, y el doctor nos encantó!” 

mom dad and baby. Loving parents with their cute little son
Laura y Víctor
Inseminación artificial

“Si no hubiese sido por el CRA, Irene no existiría. Especial agradecimiento al equipo médico por su honestidad y ánimos”. 

Esther y David
Ester y David
Fecundación In Vitro
“En estas situaciones un trato humano y de calidad se valora el doble. Mi mayor admiración para Dr. Herrero y su equipo por hacer que el proceso no sea tan duro y sobre todo por un final tan bonito. ¡Millones de gracias!” 
Laia i Raul
Laia y Raúl 
Fecundación In Vitro
“El CRA és un equip molt professional i sobretot humà, que en aquests casos és el que necessites, algú que t’entengui, et recolzi i sobretot t’ajudi!!
Sempre els recordaré per donar-me la possibilitat de ser mare, gràcies!” 
Portrait of happy young parents with baby in the bed at home
** Note: Soft Focus at 100%, best at smaller sizes
Irene y Carlos 
Fecundación In Vitro - Diagnóstico Genético Preimplantacional
“En nuestro caso 1 + 1 suman 3 gracias al Dr. Herrero. Alex ha cumplido un año y medio, y está precioso. Nuestra experiencia fue tan buena que, en otoño, si va todo bien, intentaremos que 1 + 1 sumen 4. ¡Gracias de corazón!” 
raquel madre soltera
Raquel
Inseminación Natural  

“El Dr. Herrero era alguien que me entendía, entendía por qué no quería hormonarme. Me transmitió mucho sentido común. La inseminación fue en un ambiente muy natural, muy relajado, sin problemas”.

Laia y Raquel
Laia y Raquel
Fecundación In Vitro

“Fuimos por recomendación de otras amigas, y la verdad es que nos dieron la confianza que necesitábamos”. 

Agatha y Montse
Àgatha y Montse
Fecundación In Vitro

“Si no hubiésemos tenido mellizos, habríamos repetido. Encantadas con el Dr. Herrero, las enfermeras y todo el equipo”. 

captura-video-cra2optim
Marisa
Ovodonación 
“Con apoyo terapéutico trabajé qué significaba para mi ser madre y me di cuenta que la parte biológica era importante, pero más importante era ser madre, poder vivir el embarazo. Afortunadamente el Dr. Herrero me ofreció la posibilidad de hablar con otra mujer que era madre gracias a una ovodonación, y sus palabras y su experiencia me ayudaron a seguir. Gracias Maite.“ 
Olga Vallejo
Olga y Anna
Inseminación artificial con donante

” Sabía que no siempre sale a la primera pero confiaba en que lo conseguiríamos. Y así fue”

jordi y nadia
Nadia y Jordi
Ovodonación

“Agradecemos al Dr. Herrero su franqueza. Nos dijo que podíamos intentar 3 ciclos, con una probabilidad de éxito entre el 5 y el 20%  o ir directamente al embarazo mediante ovodonación.  Lo más duro ha sido afrontar el duelo genético, pero hemos tenido todo el apoyo que hemos necesitado”

opinión doctor julio herrero barcelona mujer soltera
Elena
Fecundación in Vitro

“Siempre supe que no podía estar en mejores manos que en las del Doctor Julio Herrero. Le estoy muy agradecida. A día de hoy soy una mama feliz y tengo una hija maravillosa.”

testimonio eco meme casals
Meme y Gustavo
Fecundación in Vitro

“Han logrado cumplir nuestro mas preciado sueño…. Seremos papas de gemelos…. Gracias a todo el equipo, a Montse, y en especial al Dr Herrero”

inseminación artificial clinica barcelona
Verónica y Edgar
Inseminación Artificial

“Llegamos a la clínica con pocas esperanzas tras mucho tiempo intentándolo . Cuando conocimos al equipo médico, la confianza fue ciega y nos lanzamos a por la primera inseminación. Hoy ese acierto se llama Claire y tiene ya 15 meses. Animo a todas las mujeres que han tirado la toalla a que lo intenten y no pierdan nunca la esperanza. Todo el equipo es muy familiar, reconozco que yo fui muy pesada… jajaja. Pero jamás tuvieron una reacción negativa, al contrario, siempre me apoyaron en todo momento. Muchas gracias a tod@s por hacer nuestro sueño realidad. “

Método ROPA Barcelona experiencia
Laila y Júlia
Método ROPA

“Estamos muy contentas como ha ido el proceso de embarazo y con el Dr. Herrero. Siempre nos ha tratado con mucho amor. ¿Qué más podemos decir? Si todo el proceso nos ha llevado a tener a la mejor hija del mundo.”

inseminación artificial clinica barcelona
Veronica & Edgar
Artificial Insemination

We arrived at the clinic with little hope after a long time trying, and when we met the medical team, I felt blind trust and we went for the first insemination. Today Claire is 15 months old. CRA Barcelona team is awsome. I have to admit that the treatment was too much for me … hahaha, but they never had a negative reaction, on the contrary, I felt supported all the time. Thank you very much to everyone for making our dream come true.

testimonio eco meme casals
Meme & Gustavo
PGD

They have managed to fulfill our most precious dream …. Our twins are on the way…. Thanks to all the team, to Montse, and especially to Dr Herrero.

jordi y nadia
Nadia & Jose
Egg donation

The hardest part of the treatment was to face the genetic grief, but we have had all the support we needed Thank you CRA team !

Egg donation Barcelona Chiara & Pietro
Chiara & Pietro
Egg donation
I want to thank everyone from the bottom of my heart.
December 17, 2018: a day I will never forget. A unique beautiful experience. This is because all of you did your best to make everything special and smooth for me.  All of you were professional and sensitive human beings at the same time. I felt I was taken care of like a princess. You gave me hope , when I had lost it.

Thank you for allowing my husband and I to pursue our dream of having a family … and have our baby.
You made our dream come true.
Agata
Agatha & Montse
IVF

We felt supported by everyone. Dr. Herrero was very personal and knowledgeable. Went over everything and he was extremely patient with all the questions we had.

Laura y Diana
Laura & Diana
Artificial insemination

Great professionals, we will repeat for sure!
We feel very welcomed by this great family, and we loved Dra. Molfino !

raquel madre soltera
Raquel
Natural Insemination

Dr. Herrero understood me, he understood why I preferred the most natural treatment, with the least medication. The insemination was in a very natural environment, very relaxed, without problems.

Laia y Raquel
Laia & Raquel
IVF

We came by the recommendation of some friends, and the truth is that CRA gave us the confidence we needed.

Método ROPA Barcelona experiencia
Laila & Júlia
Reciprocal IVF - ROPA Method

We are very happy with the  process and with Dr. Herrero, he has always treated us with a lot of love. What else can we say? CRA helped us to get the best daughter in the world. ❤️❤️

posts relacionats
També et pot interessar
Llamar