Eeva

EEVA. TEST DE SELECCIÓ EMBRIONÀRIA
AQUESTES SIGLES CORRESPONEN A la DENOMINACIÓ TEST D’AVALUACIÓ PRECOÇ DE VIABILITAT D’EMBRIONS (TEST Eeva)
EN QUÈ CONSISTEIX?

El Test Eeva es basa en un innovador sistema de diagnòstic que millora l’avaluació de la viabilitat dels embrions abans de la transferència a l’úter de la dona.

El Test Eeva permet als embriòlegs identificar en el tercer dia quins embrions tenen més probabilitat d’avançar a la fase de blastocist, punt crucial del desenvolupament embrionari.

Amb aquest sistema s’obté una predicció primerenca sobre quins embrions tenen més possibilitats de desenvolupar-se a estadis més avançats dia 5-dia 6 de desenvolupament.

Fins ara els embriòlegs es basaven únicament en l’observació de les fotografies en time-lapse.

El Test Eeva permet classificar els embrions en categories d’1 a 5, d’acord amb una predicció teòrica de viabilitat.

Els embrions classificats com “1” tenen més probabilitat de donar lloc a bons blastòcits, i per tant, seran embrions amb més poder d’implantació. Els embrions catalogats com “5” són menys viables, pel fet que les seves divisions cel·lulars no s’han produït en els intervals de temps més aconsellats.

TEST EEVA I GERI PLUS

Al nostre laboratori, hem incorporat el Test Eeva al nostre incubador Geri Plus, per continuar oferint les millors taxes d’embaràs a Espanya.

Aquesta informació permet als embriòlegs prendre les millors decisions sobre el seu tractament: quan transferir, quins embrions transferir i com actuar després d’un cicle fallit.

La classificació del Test Eeva permet als embriòlegs un examen més precís dels embrions i augmentar fins a un 85% la seva capacitat per identificar els embrions més viables, amb tots els avantatges que això suposa per a la pacient.

REDUIR RISCOS

Tradicionalment, els embriòlegs analitzaven la qualitat dels embrions durant el seu desenvolupament de forma visual. Es realitzava a través de microscopi a intervals específics, intentant que els embrions passessin el menor temps possible fora de l’incubador.

En tractar-se d’un examen visual, els paràmetres de mesura eren subjectius, basats en qüestions com l’aparença dels embrions, el nombre de cèl·lules que contenen, la seva simetria i el grau de fragments cel·lulars.

BENEFICIS DEL TEST EEVA
ESTÀ CIENTÍFICAMENT DEMOSTRAT QUE SOTMETRE EMBRIONS A TÈCNIQUES D’IMATGE DURANT EL SEU DESENVOLUPAMENT NO COMPORTA EFECTES NOCIUS PER A ELLS, PER TANT, A MÉS DE NO INVASIU I PRECÍS, EEVA ÉS SEGUR.
ll

Informació objectiva precoç que permet prendre decisions informades sobre quan fer la transferència; quants i quins embrions són recomanables transferir i què fer després d’un cicle que no ha tingut èxit.

LL

Augmenta la capacitat de l’embriòleg de triar els embrions més viables, passant d’un 60% amb els mètodes tradicionals al 85% d’èxit amb el Test Eeva

RR

Identificació primerenca i exacta d’aquells embrions més viables

\\

Elimina la possibilitat de danyar l’embrió traient-lo fora de l’incubador

Evita l’embaràs múltiple, ja que permet la selecció del millor embrió i la transferència d’un únic embrió.

posts relacionats
vídeos
També et pot interessar
Llamar