EMBARASSOS AMB OVÒCITS PROPIS

Taxa acumulada d'embaràs per cicle
Menys de 35 anys
0%
Entre 35 i 37 anys
0%
Entre 38 i 40 anys
0%
Més de 40 anys
0%

Embarassos amb ovòcits donats

Taxa acumulada amb ovòcits donats per cicle
Taxes d'embaràs per ovodonació
0%

Satisfacció dels nostres pacients

Dades obtingudes de l'enquesta de satisfacció dels nostres pacients (ISO 9001)
Recomanaria aquest centre? 98%
0%
Són amables i eficients
Em dediquen el temps suficient
M'he sentit ben atès

VALORACIÓ DEL PERSONAL

Són amables i eficients 97,5%
0%
Em dediquen temps suficient 98%
0%
M'he sentit ben atès 98,7%
0%
Possibilitat d'obtenir una cita
Horari d'atenció adequat
Facilitat en l'atenció telefònica

ACCÉS A L'ATENCIÓ

Com puntua la nostra recepció?
Possibilitat d'obtenir una cita 98%
0%
Horari d'atenció adequat 92%
0%
Facilitat en l'atenció telefònica 95%
0%
Llamar