Embrió sa 40+

EMBRIÓ SA 40+
Tens més de 40 anys i vols un fill sa?
EN QUÈ ES BASA EL PROGRAMA EMBRIÓ SA 40+?

La pèrdua de qualitat dels òvuls es fa especialment rellevant a partir dels 40 anys, quan una elevada proporció d’ells, i per tant dels embrions disponibles per a transferir, poden presentar alteracions cromosòmiques.

La majoria d’aquests embrions anormals no arribarà a produir embaràs o acabarà en avortament, però alguns poden evolucionar donant lloc a nens amb malformacions greus o retard mental.

A partir dels 40 anys, més del 65% dels embrions estan alterats.

En els laboratoris de reproducció assistida es disposa d’eines com el sistema time lapse o el cultiu llarg, que permeten seleccionar aquells embrions amb menor probabilitat de presentar anomalies cromosòmiques. Però embrions aparentment sans poden presentar alteracions no detectables per aquests sistemes, especialment en pacients de més edat.

Happy parents cuddling boy and girls twins
El programa Embrió Sa es basa en el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP).
QUÈ ACONSEGUIM AMB EL DIAGNÒSTIC GENÈTIC PREIMPLANTACIONAL?
Pregnant woman and her husband holding hands on tummy in heart s

Mitjançant aquesta tecnologia puntera, som capaços d’estudiar la genètica de tots els embrions obtinguts mitjançant un cicle de fecundació in vitro, i transferir només embrions que estem segurs que són cromosòmicament normals.

La probabilitat d’aconseguir un embaràs amb embrions normals seleccionats per DGP és molt més alta, i similar a la que s’obté amb òvuls de donant, fins i tot en dones de més de 40 anys.

Amb el programa Embrió Sa, basat en el DGP, evita un fracàs o tenir un fill amb una alteració.

A més, el fet de poder seleccionar embrions cromosòmicament normals ens permet ser molt més selectius a l’hora de transferir un sol embrió, reduint el risc d’embaràs de bessons sense disminuir les teves probabilitats d’aconseguir un nen sa a casa.

TESTIMONIS
posts relacionats
vídeos
També et pot interessar
Llamar