UNITAT ESPECIALITZADA EN FACTOR MASCULÍ
LA FECUNDACIÓ IN VITRO, ASSOCIADA O NO A ICSI, POT OFERIR BONES POSSIBILITATS D’ACONSEGUIR L’EMBARÀS DESITJAT
ALTERACIONS DE L'HOME

Social i històricament, el pes de la infertilitat ha recaigut de forma més dominant sobre la dona, però l’avanç en l’estudi de les causes que provoquen la impossibilitat d’obtenir un embaràs desitjat ha demostrat que al voltant del 20% dels casos suposa un factor masculí aïllat i en un altre 20-30% dels casos, el factor masculí es combina amb el femení.

Entre les alteracions de l’home que condicionen la infertilitat hem de destacar:

 • Varicocele
 • Infeccions urogenitals
 • Anomalies anatòmiques congènites o adquirides
 • Alteracions de la funció sexual: dèficit d’erecció, ejaculació precoç…
 • Alteracions genètiques (fibrosi quística, delecions cromosoma X…)
 • Alteracions hormonals (hiperprolactinèmia)
 • Tòxics ambientals o estrès
Sea view of a couple sitting on beach.
EL SEMINOGRAMA
pg1

L’estudi bàsic per descartar la presència d’un factor masculí és el seminograma, en el qual es valora la qualitat pel que fa al nombre, mobilitat, forma i vitalitat dels espermatozoides presents en l’ejaculat. Un seminograma normal descarta gairebé del tot la presència d’un factor masculí important.

Quan el seminograma mostra una alteració significativa és recomanable la repetició de la prova després d’un període prudencial per confirmar la persistència de l’alteració, atès que la producció d’esperma és un procés molt làbil i sensible a canvis en la situació de l’entorn i del propi cos.

Les alteracions persistents en el seminograma habitualment poden ser orientades com:

 • A) Trastorns obstructius: la producció d’espermatozoides és correcta però hi ha una alteració en la seva expulsió al tracte genital femení. Freqüentment relacionat amb infeccions, cirurgies entre les quals s’inclou la vasectomia o alteracions genètiques com la fibrosi quística.
 • B) Trastorns secretors: la producció d’espermatozoides està alterada, ja sigui per causes genètiques, hormonals, anatòmiques (varicocele) o tòxiques.
 • C) Causa idiopàtica: en una proporció important dels homes amb alteracions seminals moderades o severes no es troba una causa subjacent clara com a causa de l’alteració.
COM INTERPRETAR UN SEMINOGRAMA

Entre les proves bàsiques de l’estudi d’infertilitat, el seminograma o espermograma representa l’anàlisi fonamental per establir el pes que pot tenir el factor masculí en la dificultat de la parella per obtenir gestació, i pot ser determinant a l’hora de recomanar la tècnica de reproducció assistida més indicada en cada cas.

Els paràmetres seminals bàsics considerats normals segons els criteris més recents de l’OMS (2010) són:

 • Volum: igual o superior a 1,5 mil·lilitres
 • Concentració: igual o superior a 15 milions d’espermatozoides per mil·lilitre
 • Motilitat progressius: igual o superior a un 32%
 • Formes normals: igual o superior a un 4%
 • Viabilitat: igual o superior a un 58%

Quina és la quantitat o el volum de semen normal produït en una ejaculació?

Igual o superior a 1,5 ml. Un volum inferior a 1,5 ml es defineix com hipospèrmia.

Hi ha prou espermatozoides a l’ejaculació?

El nombre d’espermatozoides a l’ejaculació es mesura per la concentració total, considerant-se normal un nombre superior o igual a 39 milions. Atès que aquest valor està en relació al volum de semen produït, habitualment es considera la concentració espermàtica, la qual es valora com a normal si és igual o superior a 15 milions/ml.

Si la concentració és inferior, es defineix la situació com oligozoospèrmia, que pot ser lleu (10-15 M/ml), moderada (5-10 M/ml) o severa (1-5 M/ml). Valors inferiors a 1 M/ml representen un defecte molt greu en la producció espermàtica i s’anomena cryptozoospèrmia.

L’absència total d’espermatozoides s’anomena azoospèrmia.

Els homes amb oligozoospèrmia severa o azoospèrmia (sense espermatozoides en l’ejaculat) poden presentar un ejaculat aparentment normal en quantitat i aspecte.

Com es valora la motilitat espermàtica?

Perquè els espermatozoides siguin capaços de produir embaràs han de recórrer el tracte genital femení fins a trobar-se amb l’òvul. Un cop entren en contacte amb l’òvul han de penetrar les capes més externes d’aquest. Tot això requereix que l’espermatozoide sigui capaç de propulsar-se d’una manera efectiva. En el seminograma es valora la proporció d’espermatozoides que presenten un moviment correcte o progressiu. Valors per sota del 32% es consideren anormalment baixos i reben el nom d’astenozoospèrmia.

En alguns seminogrames la motilitat de l’esperma es classifica mitjançant lletres:
 • Grau a (progressiu ràpid): Els espermatozoides són els que es desplacen ràpidament en una línia recta – com si fossin míssils guiats.
 • Grau b (lent progressiu): Els espermatozoides neden en una línia corba o torta, o lentament (motilitat lineal o no lineal lenta).
 • Grau c (no progressiu): Els espermatozoides mouen les seves cues, però no es mouen cap endavant (motilitat local només).
 • Grau d (immòbil): Els espermatozoides no es mouen en absolut.
Es consideren mòbils progressius la suma a + b, la qual per ser normal ha de ser > 32%

Què vol dir que els espermatozoides tenen una forma anòmala?

La forma normal de l’espermatozoide està adaptada a la fecundació. Un espermatozoide adequat ha de tenir un cap ovalat, regular i una sola cua recta i funcionant. Si la proporció d’espermatozoides de forma normal en l’ejaculació és molt baixa (<4%) s’anomena teratospèrmia, i pot condicionar que els espermatozoides siguin incapaços de fecundar l’òvul.

La combinació en un ejaculat de pocs espermatozoides, escassament mòbils i amb una elevada proporció de formes anormals, és relativament freqüent i es denomina oligoteratoastenozoospèrmia.

La presència d’alteracions en el seminograma pot ser indicativa de la necessitat d’ampliar l’estudi diagnòstic en l’home per identificar la causa de la baixa qualitat seminal. En més de la meitat dels casos, però, no es troba un factor específic i tractable. En la majoria de casos en els quals l’home presenta una alteració moderada o severa i persistent de la qualitat seminal, la tècnica amb més probabilitats d’èxit per aconseguir embaràs serà la Fecundació in vitro.

TRACTAMENTS

La troballa d’un seminograma anormal de forma persistent obliga a completar l’estudi. En aquells casos en què l’alteració sigui lleu o moderada pot ser suficient amb processar el semen de forma acurada per procedir a una inseminació artificial.

En aquells casos en què l’alteració sigui més severa o en què es combini amb un factor femení, la fecundació in vitro associada o no a ICSI pot oferir bones possibilitats d’aconseguir l’embaràs desitjat.

En trastorns obstructius severs pot ser necessari recórrer a la biòpsia testicular o a l’aspiració testicular d’espermatozoides.

En els trastorns més severs en els quals no hi ha espermatozoides sans pot ser necessari recórrer a esperma de donant.

di1
TESTIMONIS
Esther y David
Ester y David
Fecundación In Vitro
“En estas situaciones un trato humano y de calidad se valora el doble. Mi mayor admiración para Dr. Herrero y su equipo por hacer que el proceso no sea tan duro y sobre todo por un final tan bonito. ¡Millones de gracias!” 
Laia i Raul
Laia y Raúl 
Fecundación In Vitro
“El CRA és un equip molt professional i sobretot humà, que en aquests casos és el que necessites, algú que t’entengui, et recolzi i sobretot t’ajudi!!
Sempre els recordaré per donar-me la possibilitat de ser mare, gràcies!” 
Portrait of happy young parents with baby in the bed at home
** Note: Soft Focus at 100%, best at smaller sizes
Irene y Carlos 
Fecundación In Vitro - Diagnóstico Genético Preimplantacional
“En nuestro caso 1 + 1 suman 3 gracias al Dr. Herrero. Alex ha cumplido un año y medio, y está precioso. Nuestra experiencia fue tan buena que, en otoño, si va todo bien, intentaremos que 1 + 1 sumen 4. ¡Gracias de corazón!” 
Laia y Raquel
Laia y Raquel
Fecundación In Vitro

“Fuimos por recomendación de otras amigas, y la verdad es que nos dieron la confianza que necesitábamos”. 

Agatha y Montse
Àgatha y Montse
Fecundación In Vitro

“Si no hubiésemos tenido mellizos, habríamos repetido. Encantadas con el Dr. Herrero, las enfermeras y todo el equipo”. 

testimonio madre soltera embarazo
Thais
Fecundación In Vitro

“Siempre os agradeceré lo bien que me atendisteis. Gracias al Dr. Herrero  he conseguido hacer realidad mi sueño de tener en brazos a mi hija Daenerys”

opinión doctor herrero
Sara y Enric
Fecundación In Vitro

“Somos una feliz pareja que consiguió su sueño en CRA Clínica Sagrada Familia. Lo conseguimos a la primera con FIV. Hay que normalizar una realidad que afecta a muchísimas personas. Ya estoy de 20 semanas y estamos esperando un niño!! ??

testimonio eco meme casals
Meme y Gustavo
Fecundación in Vitro

“Han logrado cumplir nuestro mas preciado sueño…. Seremos papas de gemelos…. Gracias a todo el equipo, a Montse, y en especial al Dr Herrero”

mejor centro reproduccion asistida
Gloria
IVF

One year ago mi twins were born, double hapiness. Thanks to Dr. Julio Herrero and his team.

testimonio eco meme casals
Meme & Gustavo
PGD

They have managed to fulfill our most precious dream …. Our twins are on the way…. Thanks to all the team, to Montse, and especially to Dr Herrero.

Agata
Agatha & Montse
IVF

We felt supported by everyone. Dr. Herrero was very personal and knowledgeable. Went over everything and he was extremely patient with all the questions we had.

mario de marina i jordi
Marina y Jordi
FIV

“Mario ha venido al mundo gracias a la profesionalidad y dedicación del Dr. Carbonell y todo el equipo médico. Nació el 12 de junio y está hecho todo un campeón ? .
¡ Mil gracias !”

Ecografia Alba
Alba y Javier
FIV

Hace un año y medio aproximadamente que buscamos ser padres y no había manera. Nos hicimos un control y los resultados fueron devastadores. Una hormona antimulleriana de risa (0,4) y unos pronósticos bastante negativos (a pesar de que el Dr. Julio Herrero nunca nos hizo deprimirnos).
Gracias a él y a su equipo hoy nos dan el alta embarazada de 6 semanas después de un proceso que empezó en febrero.
Un milagro que ha sido posible gracias al Dr. Herrero y su equipo que en cuestión de 5 meses con una hormona de 0,4 han echo posible la extracción de 8 óvulos que se convirtieron en 4 embriones sanos, y que ahora se ha traducido en este embarazo y 3 embriones más que nos esperan!?

posts relacionats
vídeos
També et pot interessar
Llamar