PLAYLIST VÍDEOS D'INSEMINACIÓ ARTIFICIAL
 
Sèrie de vídeos explicatius sobre els diferents aspectes de la reproducció assistida

L’Atles de Reproducció Assistida incorpora una sèrie de vídeos explicatius sobre els diferents aspectes de la reproducció assistida.

En els següents vídeos es mostren processos i tècniques relacionats amb la inseminació artificial, com ara: el protocol d’estimulació per a la inseminació, la preparació seminal i un resum dels aspectes clau en el procés d’inseminació artificial.

Llamar